Friday, October 8, 2010

आखड़ी उदाळ खेमली!

भाषा छोडी, बेस छोड्या
रीत-रिवाज जात-समाज रा. .
नूवा बेस धारया
नूवे जमाने री चाल रा.
मदमाती चाल धारी
जोबनियो गरमाती चाली.
चूनगरा री हेली सामी
झाला सू बुलाती छेली
भर जोबन मे आंटी
आखड़ी उदाळ खेमली
लाज-सरम खूंटी टाँगी.
जोबनियो लूंटाती चाली.
चूनगरा रे छोरे साथे.
भाजगी उदाळ खेमली.
माइत्डा रोवे माही-माही.
कर-कर ख्यात जूने
जमाने री!
काई इस्सी हवा
चाली?
एक चूनगर एक बाम्णी
ने टोळी मे सू टाळली
जीव्त्डा हाँ,
मरये सरीखा
इस्सी उदाळ घर मे आई
हुवी घर हाण जग हँसाई
कोइ पुन्याई
आडी नी आई
जद आपे कीधा
कामडा!
किण ने देवा दोस?
विनोद सारस्वत,
बीकानेर.

2 comments: